Instrumente

Instrumente de evaluare psihologica

 

1. Matricile progresive Raven - teste pentru evaluarea inteligenţei copiilor:

▫  cu vârsta cuprinsă între 4 şi 11 ani (matrici progresive color) şi măsoară în special inteligenţa non-verbală

▫  cu vârsta peste 11 ani şi cu un nivel crescut de abilitate intelectuală (matrici progresive avansate).

teste copii

2. Sistemul de evaluare clinică (SEC)

Acesta este unul dintre cele mai avansate sisteme de psihodiagnostic şi evaluare clinică adresate atât copiilor şi adolescenţilor.
SEC cuprinde următoarele probe psihologice:

▫ 5 scale si chestionare care evaluează tabloul clinic şi pun în evidenţă cele mai importante componente ale acestuia (distresul, tabloul de tip depresiv şi de tip anxios) şi starea de sănătate (starea de dezvoltare posttraumatica, chestionarul de autoevaluare a sănătăţii mintale, emoţii pozitive, emoţii funcţionale negative);

▫ 15 scale şi chestionare care evaluează mecanismele etiopatogenetice asociate stării de sănătate (atitudini şi convingeri, iraţionalitate, inventarul ideilor, convingeri personale, stima de sine, autoeficienţă, gânduri automate).

3. Desenul familiei - rezultatele identifică prezenţa unor aspecte precum:

- relaţiile cu membrii familiei şi organizarea acesteia;
- tipul de relaţii intra-familiale, în special în cazul copiilor cu părinţi separaţi, recăsătoriţi sau al copiilor care au pierdut un părinte;
- elementele de identificare cu membrii familiei;
- tendinţe de valorizare/devalorizare;
- organizarea personalităţii şi în special a spaţiului psihic;
- angoasele, conflictele interne, fantasmele, introiecţiile identificatoare, imago-urile Supra-eului, obiectele interne bune sau rele;
- aspecte nevrotice ale personalităţii cum ar fi sadismul, agorafobia, nevroza obsesionala;
- trăsături psihotice precum ar fi tendinţele depresive sau cele maniacale, schizofrenia;


teste copii

4. SCENOTEST
Test de diagnoză care are la bază comportamentul prin joc.
Este un procedeu generator de ipoteze, indicii, referitoare la situaţii de conflict, tulburări de relaţionare,temeri, inhibări, tendinţe agresive sau la structura personalităţii.


scenotest

5. ASEBA
Un sistem integrat de evaluare a problemelor emoţionale şi comportamentale ale copiilor între 6 -18 ani, bazată pe surse multiple :
-evaluarea realizată de părinţi
-evaluarea realizată de educatori, profesori
-autoevaluarea

aseba

6. „Da, Poţi !”
Program de învăţare socială şi emoţională pentru copii între 4 şi 7 ani.
Scopul : pregătirea pentru cls.I-a

Obiective:
Dezvoltarea celor 5 abilităţi fundamentale:


ÎNCREDEREA, PERSEVERENŢA, ORGANIZAREA, ÎNŢELEGEREA, REZISTENŢA


pentru a obţine:
- stare de bine socio-emoţională,
- performanţe mai bune,
- obiceiuri mentale pozitive,
- rezistenţă emoţională.

da.poti

7. Testul  apercepţiei pentru copii

8. Testul de apercepţie tematica

9. SANDPLAY (Tăviţa cu nisip)

SANPLAY

 

10. TESTUL DENVER II

Testul DENVER II a fost dezvoltat pentru a fi utilizat cu copii aparent normali, între nastere si vârsta de 6 ani. Testul este administrat prin evaluarea performantei copilului la un numar de sarcini potrivite din punctul de vedere al vârstei sale. Testul este util în mod special în evaluarea si identificarea unor posibile probleme la copiii asimptomatici, dar si pentru confirmarea, pe baza unui instrument obiectiv, a anumitor suspiciuni la care s-a ajuns în mod intuitiv, precum si pentru monitorizarea copiilor care au fost identificati ca fiind în situatii de risc pentru probleme de dezvoltare, cum ar fi de exemplu copii care au trecut prin dificultati perinatale.


DENVER

 

11. SCALELE CLINICE MULTIAXIALE MILLON

Inventarele Millon reprezinta în acest moment unele dintre cele mai utilizate instrumente la nivel mondial în diagnoza tulburarilor clinice de Axa I si Axa II. Au fost dezvoltate de Theodore Millon, o personalitate marcanta în domeniul tulburarilor de personalitate, fiind rezultatul a peste de 30 de ani de cercetari în domeniu. Punctul de pornire este constituit de teoria personalitatii a autorului si criteriile de diagnostic din DSM IV.

MILLON

12. Testul cuburilor KOHS

Testul Kohs, al cuburilor, este una dintre cele mai consacrate metode de screening a abilitatilor cognitive. Este una dintre probele timpurii si totodata una dintre primele metode care abordeaza aceasta tema, având o vârsta de aproape un secol.

Testul este util îndeosebi în situatiile în care este necesara o evaluare rapida, orientativa, pentru copii sau adolescenti, desi proba poate fi utilizata si în interactiunea profesionala cu adultii.

KOHS


13. ABAS-II:   Adaptative Behavior Assessment / Sistemul de Evaluare a Comportamentului Adaptativ

Scop:

- evaluarea deprinderilor unei persoane în vederea diagnosticării și clasificării anumitor dizabilități și/sau tulburări.

Obiective:
- evaluarea globală, diagnoza subiecților care prezintă dificultăți la nivelul abilităților cotidiene de adaptare, necesare pentru funcționarea eficientă în mediul de viață,
- documentarea și monitorizarea progresului unei persoane de-a lungul timpului.

14. BASC-2Behavior Assessment System for Children / Sistemul de Evaluare a Comportamentului pentru Copii

-sistem multidimensional și multimetodic, utilizat în evaluarea comportamentului și a percepției de sine, pentru copii și tineri / 2-25 ani
-măsoară aspectele comportamentului și ale personalității, care vizează atât aspecte pozitive (adaptative), cât și negative (clinice),
-facilitează diagnosticul diferențial și clasificarea educațională a unei varietăți de probleme emoționale și comportamentale,
-oferă suport pentru stabilirea planurilor de tratament și de intervenție.

15. WCST- Wisconsin Card Sorting Test/Testul  Wisconsin de Sortare a Cardurilor

Scop:
-Evaluarea aptitudinilor de raționament abstract și a aptitudinii de a adopta diverse strategii cognitive ca răspuns la modificari neașteptate ale mediului.

Obiective:
-Măsoară funcția executivă, solicitând aptitudinea de a dezvolta și utiliza strategii de rezolvare de probleme adaptate la schimbarea condițiilor de stimulare în vederea îndeplinirii unui scop,
-Surprinde modificările  datorate disfuncțiilor lobului frontal, permite clinicienilor să evalueze parametrii funcționali implicați în: planificarea strategică, căutarea organizată, modificarea seturilor cognitive în funcție de feedback-ul primit de la mediul înconjurător, direcționarea comportamentului către atingerea unui scop și modularea tendinței impulsive de răspuns.

16. PDSQ  - Chestionarul de screening şi diagnostic psihiatric este un instrument de screening, ce permite autoevaluarea simptomelor specifice mai multor tulburări de pe Axa I, conform DSM-IV şi realizarea diagnosticului diferenţial, în orice context clinic sau de cercetare.


17. CERQ
- Chestionar de Evaluare a Copingului Cognitiv Emoţional este un chestionar multidimensional, construit pentru a identifica strategiile de coping cognitiv, pe care cineva le foloseşte după ce a trăit anumite evenimente sau situaţii negative.


18. SACS
- Scala de abordare strategică a coping-ului, este un chestionar multidimensional, construit pentru a identifica strategiile de coping comportamental în context social, pe care cineva le foloseşte după ce a trăit anumite evenimente sau situaţii negative.


19. ECI-4 - Chestionarul de evaluare a copiilor - 4,
 este un instrument de screening care evaluează cele mai prevalente tulburări psihiatrice manifestate la copii cu vârste cuprinse între 3-7 ani.  ECI-4 cuprinde o variantă pentru părinţi şi o variantă pentru educatori, astfel încât adunarea de informaţii de către clinician se realizează din contexte diferite.

20. EDI–3 - Inventarul tulburărilor de comportament alimentar - 3, este un instrument de autoevaluare a trăsăturilor psihologice şi a simptomelor relevante din punct de vedere clinic pentru dezvoltarea şi menţinerea tulburărilor de comportament alimentar.

21. DASS (Lovibond & Lovibond) - Scalele de depresie, anxietate şi stres,  este un set de trei scale de autoevaluare, construit pentru a evalua stările emoţionale negative ale depresiei, ale anxietăţii şi ale stresului. Este un chestionar care poate fi folosit atât în cercetare, cât și în context clinic.