2. Evaluarea  psihologică a nivelului de dezvoltare a competenţelor (3 ani – 6/7 ani):

 

Competenţe:

  • sociale,
  • cognitive,
  • emoţionale,
  • motrice,
  • de autonomie personală şi
  • a prerechizitelor necesare şcolarizării.

 

Scop:

Identificarea copiilor din grupul de risc care nu şi-au dezvoltat adecvat competenţele.

 

Obiective:

  • stabilirea diagnosticului psihologic;
  • realizarea planurilor personalizate de intervenţie psihologică (funcţie de remediere şi / sau prevenţie)