4. Evaluarea deprinderilor adaptative, 0-18 ani (ABAS-II)

ABAS-II:   Adaptative Behavior Assessment / Sistemul de Evaluare a Comportamentului Adaptativ

Scop:
- evaluarea deprinderilor unei persoane în vederea diagnosticării și clasificării anumitor dizabilități și/sau tulburări.

Obiective:
- evaluarea globală, diagnoza subiecților care prezintă dificultăți la nivelul abilităților cotidiene de adaptare, necesare pentru funcționarea eficientă în mediul de viață,
- documentarea și monitorizarea progresului unei persoane de-a lungul timpului.